Személyes adatok védelme

1. Az Üzemeltető az Ügyfelek és az Álláskeresők azon személyes adatait kezeli, amelyeket azok önként adtak meg a Webhely online regisztrációs űrlapjain, az adatbázisba mentett Álláskereső-életrajzokban a Weboldalon, valamint a Weboldalon közzétett állásajánlatokra adott reakciókban. Az Üzemeltető a saját információs rendszerében kezeli az érintett személyek valamennyi személyes adatát a személyes adatok kezeléséhez az érintett személyek által a Weboldal online regisztrációs űrlapjának kitöltésével adott hozzájárulás alapján, a Szlovák Köztársaság T.t. 122/2013 sz., a személyes adatok védelméről szóló módosított törvénye 11. és azt követő §-ai rendelkezéseinek megfelelően.   

2. Az Üzemeltető az általa nyújtott szolgáltatások keretében semmilyen esetben nem igényel az Álláskeresőtől olyan adatokat, amelyek a Szlovák Köztársaság T.t. 122/2013 sz., a személyes adatok védelméről szóló módosított törvénye 13. §-ának rendelkezései alapján különleges kategóriába esnek. Az Üzemeltető a Szlovák Köztársaság T.t. 122/2013 sz., a személyes adatok védelméről szóló módosított törvénye vonatkozó rendelkezéseinek értelmében tájékoztatással szolgált az érintett személyek valamennyi jogát illetően.

3. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás mindig visszavonásig érvényes. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható az Üzemeltető címére kézbesített írásos értesítés útján. 

4.  Az Üzemeltető az információs rendszerében – amelyet elsősorban a Weboldala képez – automatizált és/vagy nem automatizált eszközökkel kezeli az Ügyfelek és az Álláskeresők megadott személyes adatait. Az Üzemeltető azzal a céllal kezeli az Álláskeresők személyes adatait, hogy segítséget nyújtson az Álláskeresők számára a Weboldal használatával történő álláskereséshez, és álláskeresői adatbázist hozzon létre; az Álláskeresők személyes adatait az Üzemeltető ebből a célból továbbadhatja a potenciális munkáltatóknak.

5. Az Álláskereső bármikor kérhet arról tájékoztatást, hogy kezelik-e a személyes adatait, vagy sem, illetőleg milyen személyes adatait tartja nyilván az Üzemeltető vagy az Ügyfél. Az Álláskeresőnek jogában áll, hogy bármikor az Üzemeltető vagy az Ügyfél által nyilvántartott adatai megsemmisítésére kérje az Üzemeltetőt vagy az Ügyfelet.

6. Az Üzemeltető a személyes adatok védelméről szóló törvény alapján titoktartást vállal az Ügyfél és/vagy az Álláskeresők személyes adatainak tartalmát illetően, és vállalja, hogy nem használja fel ezeket az adatokat saját céljaira, és az érintett személy beleegyezése nélkül nem adja tovább őket harmadik félnek. Az ebben a pontban szereplő kötelességek az Üzemeltető által meghatalmazott valamennyi olyan személyre is vonatkoznak, akik az Üzemeltető megbízásából végzett tevékenységük során kapcsolatba kerülnek az Ügyfél és/vagy az Álláskeresők személyes adataival. A jelen bekezdés rendelkezései nem érintik a vonatkozó jogszabályok és/vagy az érintett hatóságok határozatai által előírt kötelességeket.ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Szlovák köztársaság

+ 421 (0) 902 419 099
Statisztikai számjel/Cégbejegyzési szám:
46726781
HÉA-szám:
2023569515


Aktuális kínálat az Ön e-mail címére
Kontaktus
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Szlovák köztársaság

+421 (0)902 419 099